RVMAB GRUPPEN OÜ

erbjuder vilka som helst byggnads- och anläggningsarbeten och också reparationsarbeten

 

Vid behov på viss byggnads personal för olika objekt kan det komma till svårigheter att hitta vissa konkreta specialister och sammanställa nödvändiga arbetsbrigader i rätt tid.

Vår firma väljer själv ut nödvändiga arbetstagare, slutar arbetsavtalen med dem och sammanför arbetare och uppdragsgivare för överenskomna arbetens utförande enligt slutade arbetsavtal. Tjänstens originalitet består i omständigheten att till vara bolagets (RVMAB GRUPPEN) personal tillhörande arbetare utför det egentliga arbetet i en annan organisation, följer denna firmans krav och speciellt överenskomna föreskrifter.

Våra tjänster hjälper att optimera firmans personalkostnader och också kostnader i samband med sökning efter medarbetare och betalning för dessa aktiviteter. Outsourcing i byggnadsbranschen och dess personal hjälper att undgå betalning för arbetstillstånd av den redan kompletterade byggnadsbrigader. För dessa arbetare kan användas bara under byggnadsarbetens pågående.
Vi syftar på att bygga upp långvariga samarbetskontakter med alla våra kunder och vi erbjuder full service, inklusive personalens underlagsomsättning.

Alla av oss utvalda arbetare förfogar över alla nödvändiga underlag och tillstånd för arbetens utförande i EU länder.

Betongarbeten

RVMAB GRUPPEN OÜ har stor erfarenhet och ett nödvändigt antal högkvalificerade specialister för att utföra alla typer av betongarbeten.

En av våra specialiseringar är betongarbeten på alla komplexitetsnivåer. Vi utför hela arbetspaketet.

Bedömning av projektdokument. Preliminär förberedelse och uppläggning av nödvändiga isolationsmedel och andra material. Installation av stödjeväggar, armering, betonggjutning.
Teknologisk skötsel av betong under dess utformande (temperatur, fuktighet, behåll). Slutlig bearbetning av betongytor (golv, väggar, betäckningar, kolonner och andra järnbetongskonstruktioner).
Påstrykning av extrabeläggningar för skydd och dekor. Vi monterar byggnads- och järnbetongselement.

Grundläggande arbetsskeden:

  • bedömning av projektet
  • preliminära arbeten
  • uppläggning av extramaterial
  • installation av stödjeväggar
  • armering
  • betonggjutning
  • teknologisk skötsel av betong
  • slutlig bearbetning av ytorna

Our projects